Zásady ochrany osobných údajov

Nižšie si môžete prečítať viac o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje a ako chránime vaše súkromie.

Kde nájdete kontaktné údaje našej spoločnosti?

Vaším takzvaným správcom osobných údajov je spoločnosť Bubblify International s.r.o., IČO: 17981336. Môžete nám napísať na adresu Sokolovská 428/130, Praha-Karlín alebo nám môžete poslať e-mail na adresu info@bubblify.cz.

Na uplatnenie všetkých nižšie uvedených práv môžete využiť aj vyššie uvedené kontakty.

Aké informácie o vás spracúvame a prečo?

Ak by sme nemali vaše osobné údaje, nemohli by sme plniť hlavný cieľ našej činnosti, ktorým je pomôcť vám investovať do vlastnej franšízy. V dôsledku toho by sme vás tiež nemohli informovať o novinkách a zaujímavých podujatiach, ktoré sme pre vás pripravili. Zvyčajne spracúvame nasledujúce typy vašich osobných údajov:

E-mail:

Môžeme vám posielať informácie, ktoré by vás mohli zaujímať, ako napríklad aktuálne informácie o novinkách, pozvánky na podujatia organizované našou spoločnosťou alebo inými spoločnosťami, ak na to získame váš súhlas. V prípade potreby vám môžeme zasielať aj obchodné informácie o tovare alebo službách, ktoré vás zaujímajú, ak s tým súhlasíte.

Svoj súhlas s tým, aby vám naša spoločnosť ponúkala vaše osobné údaje, môžete odvolať pomocou odkazu uvedeného v ktoromkoľvek z našich informačných bulletinov, ktoré vám zasielame, alebo zaslaním e-mailu na túto adresu info@bubblify.cz.

Súbory cookies:

Aby sme vám uľahčili a spríjemnili prehliadanie našej webovej stránky, spracúvame aj súbory cookie. Ide o malé súbory, ktoré si ukladá váš počítač a ktoré umožňujú našej webovej stránke zapamätať si dôležité informácie z vašej návštevy (napr. výber jazyka, spôsob prehliadania webovej stránky atď.). Súbory cookie nám pomáhajú, aby bola stránka pre vás pohodlnejšia a aby sme ju mohli zlepšovať a zobrazovať informácie, ktoré vás zaujímajú. Súbory cookie nám umožňujú zhromažďovať rôzne informácie, napríklad vašu IP adresu; ID zariadenia, z ktorého si stránku prezeráte; typ prehliadača; informácie o prehliadaní; vašu reakciu na reklamy; aktivitu na stránke atď. Informácie zhromažďované prostredníctvom súborov cookie sa líšia v závislosti od účelu súboru cookie. Viac informácií o nich si môžete prečítať nižšie:

Základné súbory cookies:
Bez základných súborov cookie by táto webová lokalita nemohla dobre fungovať. Základné súbory cookie napríklad umožňujú navigáciu na webovej lokalite. Uľahčujú vám tiež používanie webovej lokality napríklad tým, že si zapamätajú váš výber jazyka po celú dobu vášho pohybu po webovej lokalite, aby ste ho nemuseli vyberať pri každom kliknutí na ďalšiu stránku. Ak opustíte našu stránku, tieto súbory cookie sa automaticky vymažú.

Analytické súbory cookies:
Umožňujú nám lepšie pochopiť, ako používate túto webovú lokalitu (napríklad koľkokrát a kde ste klikli atď.) na základe anonymných informácií. Pomocou nich potom môžeme zistiť, čo na našej webovej lokalite funguje a čo nie, aby sme ju mohli vylepšiť a tiež vám priniesť zaujímavejší obsah.

Marketingové súbory cookie:
Umožňujú nám zistiť, ako sa pohybujete po tejto webovej lokalite, a zistiť, ktoré produkty alebo služby sú pre vás najužitočnejšie, aby sme vám mohli ukázať produkty a služby, ktoré by pre vás mohli byť relevantné. Tieto súbory cookie nám umožňujú zobrazovať vám na našej webovej lokalite a na webových lokalitách iných používateľov reklamy na produkty, ktoré by vás mohli zaujímať.

Súbory cookies sociálnych médií:
Súbory cookies sociálnych médií vám umožňujú pripojiť sa k sociálnym sieťam a zdieľať prostredníctvom nich zaujímavý obsah z našej webovej stránky.

Kontaktné údaje:

Vaše kontaktné údaje (meno, telefónne číslo a e-mailová adresa) používame predovšetkým na to, aby sme vás mohli kontaktovať na základe vašej správy odoslanej prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Komu sa odovzdávajú vaše osobné údaje a ďalšie informácie o tom, kde a ako sa odovzdávajú?

Vaše osobné údaje budú tiež poskytnuté spoločnosti Trdlokafe International s.r.o., IČO: 05019001.

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym iným spoločnostiam ani zverejnené. Okrem toho sa vždy vopred ubezpečujeme, že osoby, ktorým vaše osobné údaje zasielame, s nimi zaobchádzajú minimálne rovnakým spôsobom ako my. Nemusíte sa obávať, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, nie sú dostatočne zabezpečené.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov od poslednej aktivity.

Aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi?

Právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom - t. j. môžete sa nás opýtať, aké osobné údaje o vás máme a čo sa s nimi stalo a stane, kým sú u nás.

Právo na opravu - ak osobné údaje, ktoré o vás máme, už nie sú aktuálne alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu.

Právo namietať - ak sa domnievate, že spracúvame osobné údaje nad rámec nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v tom, že vám bránime v opätovnom objednaní alebo ponúkaní produktov alebo služieb, môžete proti takémuto spracúvaniu namietať, čo musíme riešiť.

Právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý") - t. j. na vašu žiadosť musíme vymazať všetky osobné údaje, ktoré o vás máme, napr. ak si už neželáte byť u nás registrovaný. Môže sa však stať, že existuje iný dôvod, ktorý nás oprávňuje alebo zaväzuje údaje uchovávať (napr. povinnosť vyplývajúca zo zákona o účtovníctve podľa bodu 4 atď.), v takom prípade ich nemôžeme vymazať.

Právo na obmedzenie spracúvania - v niektorých prípadoch môžeme osobné údaje uchovávať, ale nesmieme s nimi nijako nakladať; medzi tieto situácie patrí napr:

  • ak popierate správnosť informácií a my potrebujeme overiť vaše zverejnenie.

  • ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, ale nechcete, aby sme ich vymazali, a namiesto vymazania požadujete len obmedzenie spracúvania

  • ak osobné údaje už nepotrebujeme, ale žiadate, aby sme ich uchovávali na účely vašich právnych nárokov

  • ak vznesiete námietku proti spracúvaniu, pričom overujeme, či sa osobné údaje budú naďalej spracúvať v našom dôležitom záujme alebo či ich nebudeme spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov - ak nás o to požiadate, poskytneme vám vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na základe zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, vášho súhlasu a zároveň ich spracúvame automaticky. Tieto údaje vám poskytneme v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Prípadne môžeme takéto údaje preniesť prevádzkovateľovi, ktorého určíte, za predpokladu, že prevádzkovateľ s prenosom súhlasí.

Právo podať sťažnosť - ak sa domnievate, že akýmkoľvek spôsobom porušujeme pravidlá spracovania údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov.

Sú vaše osobné údaje u nás v bezpečí?

Samozrejme! Všetky vaše osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu a starostlivo strážené, aby sa k nim nikto nedostal bez oprávnenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, môžete nám napísať na adresu info@bubblify.cz. Tieto zásady môžeme z času na čas aktualizovať, preto vám odporúčame, aby ste túto stránku z času na čas skontrolovali.